ประวัติภาควิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
งานวิขาการ
:: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ::


:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Trauma รุ่น วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2551 และ รุ่นวันที่ 12-13 มิถุนายน 2551Newคลิกวันที่6-7มิ.ย.51

Newคลิกวันที่12-13มิ.ย.51

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Trauma: Psychological Impact and Counseling Intervention Workshop”

วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2551, และ วันที่ 12 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ภาพบรรยากาศการอบรม Advanced NLP Counseling Workshop รุ่น 2

ภาพบรรยากาศการอบรม NLP ; Short Intervention for Therapy and Counseling Workshop รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร

     :: การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ NLP ; Short Intervention for Therapy and Counseling Workshop รุ่นที่ 3 ” ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

     :: การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Advanced NLP Counseling Workshop รุ่น 2 ” ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

     :: การอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูจิตวิทยาแนะแนวภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรม เอส เอส บีช บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

     :: การอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเครือข่ายจิตวิทยาแนะแนวภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2550 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

 : : ภาพบรรยากาศการอบรมในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2550

     :: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดบ้านศึกษาศาสตร์
(Open House) ในวันที่ 9 ก.ค. 2550                                                         
                                                                                                          รายละเอียด..

:: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ::

     ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2 โครงการ
    1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NLP : Short Intervention for Therapy and Counseling Worshop ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 2550                          

                : : ภาพบรรยากาศทั่วไปของการอบรมในวันที่ 19 ก.พ. 2550
                : : ภาพบรรยากาศทั่วไปของการอบรมในวันที่ 20 ก.พ. 2550
                : : ภาพบรรยากาศทั่วไปของการอบรมในวันที่ 21 ก.พ. 2550
                                                
    2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced NLP Counseling Worshop ระหว่าง
วันที่ 22-23 ก.พ.
2550 

                 : : ภาพบรรยากาศทั่วไปของการอบรม
                 : : ภาพรับวุฒิบัตรการอบรม
                                                                                                 
:: โครงการดนตรีบำบัด ::
                                                                                                           รายละเอียด...
:: โครงการศูนย์ให้คำปรึกษา ::
                                                                                                           รายละเอียด...
:: ยินดีต้อนรับ...การศึกษาดูงาน ::
          -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
          -
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
   

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Department of Guidance and Educational Psychology
Faculty Of Education Burapha University 
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand
Tel 038-102076 Fax 038-393251